Blog

Blog kancelarii prawnej

ELEMENTY PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO

ELEMENTY PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO

Trudna sytuacja materialna przedsiębiorstwa czy brak płynności finansowej może prowadzić do stanu niewypłacalności bądź jej zagrożenia. Swoistym remedium na wspomniany...
Czytaj dalej
CO POWINIENIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORCY?

CO POWINIENIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORCY?

Trudna sytuacja finansowa i gospodarcza niekiedy zmusza przedsiębiorców do ogłoszenia upadłości. Procedura upadłościowa jest ściśle sformalizowana przez co możliwość jej...
Czytaj dalej
ELEMENTY WNIOSKU O OTWARCIE POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO

ELEMENTY WNIOSKU O OTWARCIE POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO

Postępowanie układowe charakteryzuje wiele cech zbieżnych co przyśpieszone postępowanie układowe. Procedura złożenia wniosku o otwarcie postępowania, jak również wymogi formalne...
Czytaj dalej
ELEMENTY WNIOSKU O OTWARCIE PRZYŚPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO

ELEMENTY WNIOSKU O OTWARCIE PRZYŚPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO

Przyśpieszone postępowanie układowe stanowi jedną z form restrukturyzacji, której celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez zawarcie układu z wierzycielami...
Czytaj dalej
KIEDY PRZEDSIĘBIORCA POWINIEN ZŁOŻYĆ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI?

KIEDY PRZEDSIĘBIORCA POWINIEN ZŁOŻYĆ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI?

Każdy kto decyduje się na założenie przedsiębiorstwa i rozpoczęcia swojej działalności na rynku powinien liczyć się z tym, iż w...
Czytaj dalej
UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTUTYZACYJNE – KROK PO KROKU (OD 1 GRUDNIA 2021)

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTUTYZACYJNE – KROK PO KROKU (OD 1 GRUDNIA 2021)

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi nowość w polskim systemie prawnym. Zostało ono wprowadzone w drodze ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...
Czytaj dalej
ZMIANY W PRZEPISACH O TZW. UPROSZCZONYM POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM

ZMIANY W PRZEPISACH O TZW. UPROSZCZONYM POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzone do polskiego systemu prawnego tzw. Tarczą 4.0 stanowiło odpowiedź na pogarszającą się sytuację finansową przedsiębiorców spowodowaną...
Czytaj dalej
UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE – WG. PRZEPISÓW TARCZY 4.O

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE – WG. PRZEPISÓW TARCZY 4.O

Zmieniające się warunki gospodarcze jak również pandemia COVID – 19 w znacznym stopniu przyczyniły się do pogorszenia sytuacji ekonomicznej wielu...
Czytaj dalej
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych

Wierzycielem w postępowaniu upadłościowym konkretnej osoby, także prawnej, jest osoba fizyczna lub prawna, w stosunku do której upadły dłużny jest...
Czytaj dalej
Wyjście z długów czy coś więcej? Skutki upadłości konsumenckiej

Wyjście z długów czy coś więcej? Skutki upadłości konsumenckiej

Osoba ogłaszająca upadłość konsumencką traci zarząd nad swoim majątkiem, który od tej chwili przejmuje syndyk. Dłużnik ma obowiązek współpracować z syndykiem,...
Czytaj dalej
Współpraca upadłego z syndykiem do momentu zakończenia postępowania upadłościowego

Współpraca upadłego z syndykiem do momentu zakończenia postępowania upadłościowego

Jednym z elementów sentencji postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest wyznaczenie osoby syndyka. Od momentu doręczenia dokumentów upadłościowych – odpisu...
Czytaj dalej
Wskazywanie wierzycieli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wskazywanie wierzycieli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wierzytelność jest uprawnieniem wierzyciela do żądania spełnienia przez dłużnika świadczenia określonej wysokości. Wśród wierzytelności znajdują się te określane mianem spornych....
Czytaj dalej
Weryfikacja prawdziwości informacji wskazanych przez upadłego we wniosku o ogłoszenie upadłości

Weryfikacja prawdziwości informacji wskazanych przez upadłego we wniosku o ogłoszenie upadłości

Sporządzając wniosek o ogłoszenie upadłości, dłużnik zobowiązany jest podać w nim swoje dane, wykaz swojego majątku z szacunkową wyceną, informację...
Czytaj dalej
Upadłość konsumencka a egzekucje komornicze

Upadłość konsumencka a egzekucje komornicze

Wierzyciele starają się odzyskać swoje pieniądze, dlatego też zaczynają od współpracy z firmą windykacyjną, dążąc do ugody z dłużnikiem. Jeśli ten...
Czytaj dalej
Upadłość konsumencka a brak majątku

Upadłość konsumencka a brak majątku

Wiele zadłużonych osób ma świadomość istnienia instytucji upadłości konsumenckiej, ale nadal budzi ona wiele wątpliwości, szczególnie wśród dłużników, którzy nie...
Czytaj dalej
Upadłość konsumencka – czym jest i co oznacza?

Upadłość konsumencka – czym jest i co oznacza?

Upadłość konsumencka pozwala wyjść z pętli zadłużenia, prowadzi do redukcji długów, a także do ich umorzenia. Jest to postępowanie sądowe, którego...
Czytaj dalej
Sposób likwidacji majątku w konsumenckim postępowaniu upadłościowym

Sposób likwidacji majątku w konsumenckim postępowaniu upadłościowym

Wraz z początkiem postępowania upadłościowego aktualizuje się wobec upadłego obowiązek wskazania i wydania syndykowi całego swojego majątku oraz dokumentów dotyczących...
Czytaj dalej
Plan spłaty – czym jest i co za sobą niesie

Plan spłaty – czym jest i co za sobą niesie

Plan spłaty jest jednym z najczęstszych przedmiotów postanowień wydawanych przez sąd w konsumenckim postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się w nim m.in....
Czytaj dalej
Ogłoszenie upadłości obojga małżonków

Ogłoszenie upadłości obojga małżonków

W myśl zasady wyrażonej przez przepisy Prawa upadłościowego, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Jeżeli...
Czytaj dalej
Kto może liczyć na oddłużenie?

Kto może liczyć na oddłużenie?

Najważniejsze warunki upadłości konsumenckiej Upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest uprawnieniem...
Czytaj dalej
1 2