Blog

Blog kancelarii prawnej

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych

Wierzycielem w postępowaniu upadłościowym konkretnej osoby, także prawnej, jest osoba fizyczna lub prawna, w stosunku do której upadły dłużny jest...
Czytaj dalej
Wyjście z długów czy coś więcej? Skutki upadłości konsumenckiej

Wyjście z długów czy coś więcej? Skutki upadłości konsumenckiej

Osoba ogłaszająca upadłość konsumencką traci zarząd nad swoim majątkiem, który od tej chwili przejmuje syndyk. Dłużnik ma obowiązek współpracować z syndykiem,...
Czytaj dalej
Współpraca upadłego z syndykiem do momentu zakończenia postępowania upadłościowego

Współpraca upadłego z syndykiem do momentu zakończenia postępowania upadłościowego

Jednym z elementów sentencji postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest wyznaczenie osoby syndyka. Od momentu doręczenia dokumentów upadłościowych – odpisu...
Czytaj dalej
Wskazywanie wierzycieli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wskazywanie wierzycieli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wierzytelność jest uprawnieniem wierzyciela do żądania spełnienia przez dłużnika świadczenia określonej wysokości. Wśród wierzytelności znajdują się te określane mianem spornych....
Czytaj dalej
Weryfikacja prawdziwości informacji wskazanych przez upadłego we wniosku o ogłoszenie upadłości

Weryfikacja prawdziwości informacji wskazanych przez upadłego we wniosku o ogłoszenie upadłości

Sporządzając wniosek o ogłoszenie upadłości, dłużnik zobowiązany jest podać w nim swoje dane, wykaz swojego majątku z szacunkową wyceną, informację...
Czytaj dalej
Upadłość konsumencka a egzekucje komornicze

Upadłość konsumencka a egzekucje komornicze

Wierzyciele starają się odzyskać swoje pieniądze, dlatego też zaczynają od współpracy z firmą windykacyjną, dążąc do ugody z dłużnikiem. Jeśli ten...
Czytaj dalej
Upadłość konsumencka a brak majątku

Upadłość konsumencka a brak majątku

Wiele zadłużonych osób ma świadomość istnienia instytucji upadłości konsumenckiej, ale nadal budzi ona wiele wątpliwości, szczególnie wśród dłużników, którzy nie...
Czytaj dalej
Upadłość konsumencka – czym jest i co oznacza?

Upadłość konsumencka – czym jest i co oznacza?

Upadłość konsumencka pozwala wyjść z pętli zadłużenia, prowadzi do redukcji długów, a także do ich umorzenia. Jest to postępowanie sądowe, którego...
Czytaj dalej
Sposób likwidacji majątku w konsumenckim postępowaniu upadłościowym

Sposób likwidacji majątku w konsumenckim postępowaniu upadłościowym

Wraz z początkiem postępowania upadłościowego aktualizuje się wobec upadłego obowiązek wskazania i wydania syndykowi całego swojego majątku oraz dokumentów dotyczących...
Czytaj dalej
Plan spłaty – czym jest i co za sobą niesie

Plan spłaty – czym jest i co za sobą niesie

Plan spłaty jest jednym z najczęstszych przedmiotów postanowień wydawanych przez sąd w konsumenckim postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się w nim m.in....
Czytaj dalej
Ogłoszenie upadłości obojga małżonków

Ogłoszenie upadłości obojga małżonków

W myśl zasady wyrażonej przez przepisy Prawa upadłościowego, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Jeżeli...
Czytaj dalej
Kto może liczyć na oddłużenie?

Kto może liczyć na oddłużenie?

Najważniejsze warunki upadłości konsumenckiej Upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest uprawnieniem...
Czytaj dalej
Koszty upadłości konsumenckiej

Koszty upadłości konsumenckiej

Pierwszą kwotą, którą dłużnik musi zapłacić, jest opłata sądowa wnoszona wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (art. 76a ustawy o...
Czytaj dalej
Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Po pierwsze instytucja upadłości konsumenckiej przeznaczona jest dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Po drugie należy posiadać status osoby niewypłacalnej. Ustawa...
Czytaj dalej
Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka ma pomóc osobie niewypłacalnej w wyjściu z zadłużenia. Z drugiej zaś strony służy zaspokojeniu, choć w minimalnym stopniu, wierzycieli. Co...
Czytaj dalej
Etapy konsumenckiego postępowania upadłościowego

Etapy konsumenckiego postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe daje dłużnikowi nadzieję na oddłużenie go z ciążących na nim zobowiązań. W jego toku dąży się przede wszystkim...
Czytaj dalej
Darowizna nieruchomości przed ogłoszeniem upadłości

Darowizna nieruchomości przed ogłoszeniem upadłości

Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy Prawo upadłościowe, czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku...
Czytaj dalej
Co sprawdza sąd podczas postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Co sprawdza sąd podczas postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Pierwszym krokiem do uzyskania statusu upadłego konsumenta jest wypełnienie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dokument należy wypełnić starannie, podając...
Czytaj dalej

Odszkodowania od Skarbu Państwa, a COVID – 19

Trwające od marca 2020 ograniczenia podstawowych swobód obywatelskich oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej spowoduje olbrzymie szkody wśród przedsiębiorców. Zwłaszcza...
Czytaj dalej

Ile kosztuje restrukturyzacja?

Przedsiębiorcy dotknięci problemami finansowymi bardzo często stają przed koniecznością wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Tym samym jednym z pierwszych pytań pojawiających się...
Czytaj dalej
1 2