Blog

Blog kancelarii prawnej

Koszty upadłości konsumenckiej

Koszty upadłości konsumenckiej

Pierwszą kwotą, którą dłużnik musi zapłacić, jest opłata sądowa wnoszona wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (art. 76a ustawy o...
Czytaj dalej
Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Po pierwsze instytucja upadłości konsumenckiej przeznaczona jest dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Po drugie należy posiadać status osoby niewypłacalnej. Ustawa...
Czytaj dalej
Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka ma pomóc osobie niewypłacalnej w wyjściu z zadłużenia. Z drugiej zaś strony służy zaspokojeniu, choć w minimalnym stopniu, wierzycieli. Co...
Czytaj dalej
Etapy konsumenckiego postępowania upadłościowego

Etapy konsumenckiego postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe daje dłużnikowi nadzieję na oddłużenie go z ciążących na nim zobowiązań. W jego toku dąży się przede wszystkim...
Czytaj dalej
Darowizna nieruchomości przed ogłoszeniem upadłości

Darowizna nieruchomości przed ogłoszeniem upadłości

Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy Prawo upadłościowe, czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku...
Czytaj dalej
Co sprawdza sąd podczas postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Co sprawdza sąd podczas postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Pierwszym krokiem do uzyskania statusu upadłego konsumenta jest wypełnienie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dokument należy wypełnić starannie, podając...
Czytaj dalej

Odszkodowania od Skarbu Państwa, a COVID – 19

Trwające od marca 2020 ograniczenia podstawowych swobód obywatelskich oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej spowoduje olbrzymie szkody wśród przedsiębiorców. Zwłaszcza...
Czytaj dalej

Ile kosztuje restrukturyzacja?

Przedsiębiorcy dotknięci problemami finansowymi bardzo często stają przed koniecznością wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Tym samym jednym z pierwszych pytań pojawiających się...
Czytaj dalej

Najważniejsze zmiany w prawie upadłościowym

Z końcem marca 2020 r. weszły w życie zmiany w przepisach prawa upadłościowego. Nowelizacja dotyczy przede wszystkim przepisów o upadłości...
Czytaj dalej

Restrukturyzacja czy upadłość?

Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe to dwa odmiennie regulowane postępowania, które zasadniczo mają służyć podobnym celom. Wybór pomiędzy nimi nie jest...
Czytaj dalej

Czy można obniżyć koszty najmu w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w związku z epidemią SARS-CoV2?

Obecna sytuacja epidemiczna i związane z nią ograniczenia życia społecznego oraz gospodarczego w negatywny sposób wpływają na otoczenie biznesowe, w...
Czytaj dalej
Koszty uproszczonej restrukturyzacji

Koszty uproszczonej restrukturyzacji

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, bo o nim mowa, ma być reakcją ustawodawcy na...
Czytaj dalej
1 2