Nasz Zespół

Tomasz Rabczyński

Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów gospodarczych, reprezentuje klientów w sporach sądowych.  Specjalizuje się również w prawie nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ustalania opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości. Od 2010 roku orzeka w tym zakresie w zespole gospodarki nieruchomościami w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu. 

Od 2014 roku pełni funkcję syndyka, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego oraz kuratora w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przed Sądem Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu oraz Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie.  

zobacz więcej


Do jego podstawowych specjalizacji należą: - prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, - prawo spółek, - prawo ubezpieczeniowe, - prawo nowoczesnych technologii i własności intelektualnej, - prawo procesowe.
Jakub Wasilewski może pochwalić się doświadczeniem w następujących obszarach: - tworzenie, likwidacja oraz przekształcenia właścicielskie spółek kapitałowych, - doradztwo w sprawach restrukturyzacji przedsiębiorstw, - doradztwo w zakresie compliance, - kompleksowa obsługa umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, - prawny nadzór nad dużymi projektami z zakresu nowoczesnych technologii
(w szczególności cloud computing), - reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych w tym
przed Komisją Nadzoru Finansowego, - reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, - prowadzenie negocjacji oraz występowanie w postępowaniach mediacyjnych
i arbitrażowych, - zastępstwo procesowe, w szczególności w sprawach gospodarczych i pracowniczych
przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

Jakub Wasilewski

Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie, wszechstronne doświadczenie w kompleksowej obsłudze zarówno dużych podmiotów z branży ubezpieczeniowej i finansowej jak też małych i średnich przedsiębiorstw między innymi z branży technologicznej i handlu międzynarodowego. W dotychczasowej działalności prowadził także liczne postępowania sądowe przed sądami wszystkich instancji, w tym także przed Sądem Najwyższym. 
 

zobacz więcej


Do jego podstawowych specjalizacji należą: - prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, - prawo spółek, - prawo ubezpieczeniowe, - prawo nowoczesnych technologii i własności intelektualnej, - prawo procesowe.
Jakub Wasilewski może pochwalić się doświadczeniem w następujących obszarach: - tworzenie, likwidacja oraz przekształcenia właścicielskie spółek kapitałowych, - doradztwo w sprawach restrukturyzacji przedsiębiorstw, - doradztwo w zakresie compliance, - kompleksowa obsługa umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, - prawny nadzór nad dużymi projektami z zakresu nowoczesnych technologii
(w szczególności cloud computing), - reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych w tym
przed Komisją Nadzoru Finansowego, - reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, - prowadzenie negocjacji oraz występowanie w postępowaniach mediacyjnych
i arbitrażowych, - zastępstwo procesowe, w szczególności w sprawach gospodarczych i pracowniczych
przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

Monika Moska

Doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aplikantka radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka licznych artykułów naukowych w renomowanych czasopismach naukowych. Laureatka w ogólnopolskich konkursach prawniczych oraz wielokrotna stypendystka naukowa (otrzymała m. in. stypendium dla najlepszych doktorantów UAM czy stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego). Opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Cywilnego USUS IURIS działającego przy WPiA UAM w Poznaniu. Monika Moska posiada praktyczne doświadczenie zawodowe w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem umów), prawie nieruchomości, prawie gospodarczym, procesie cywilnym oraz prawie administracyjnym.

Barbara Wojciechowska - Nowaczyk

Studentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka programu Erasmus, w ramach którego odbyła studia prawnicze w języku francuskim na uniwersytecie Rennes I we Francji. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu oraz w kancelarii obsługującej sektor zamówień publicznych. W kancelarii zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prawa spadkowego i rodzinnego oraz prawa nieruchomości. Specjalizuje się także w prowadzeniu spraw gospodarczych.

Informacja RODO

Współadministratorami Państwa danych osobowych są Kancelaria Radcy Prawnego -Tomasza Rabczyńskiego z siedzibą w Poznaniu (61-819), przy ul. Taczaka 24 lok. 105 oraz Kancelaria Radcy Prawnego – Jakuba Wasilewskiego z siedzibą w Starych Babicach (05-082) przy ul. Izabelińskiej 81 „O” lok. 2. Państwa dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratorów i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a dłużej jedynie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń względem administratora. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sposobu przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia. Żądania powyższe mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego jak też pocztą tradycyjną na adresy administratorów. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

©2020 RW LAW Wasilewski & Rabczyński. Proudly created with Wix.com