• RW/Law

Czym jest plan restrukturyzacyjny?

Wiele osób słysząc plan restrukturyzacyjny zastanawia się kto, kiedy i po co musi go sporządzić. Poniższy artykuł przybliży nieco zagadnienie związane z tym terminem.


Na samym początku wniosek o restrukturyzację przygotowany przez dłużnika, wymaga dołączenia do niego tzw. wstępnego planu restrukturyzacyjnego, a więc planu, mającego przekonać sąd o zasadności otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz mającego być propozycją wyjściową dla dalszych negocjacji z wierzycielami. Taki plan musi sporządzić dłużnik. Warto przy tym skorzystać jednak z usług profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego. Odpowiednie przygotowanie wstępnego planu zwiększa przede wszystkim szansę na otwarcie postępowania przez sąd.

Dopiero po dacie, w której nastąpiło otwarcie restrukturyzacji, sporządzany jest przez wyznaczonego przez sąd nadzorcę sądowego właściwy plan restrukturyzacyjny. Jest on najważniejszym i niezbędnym, elementem każdego postępowania restrukturyzacyjnego.

Składa się on przede wszystkim z:

  • dokładnych danych przedsiębiorstwa oraz osób odpowiedzialnych za wykonanie układu,

  • opisu przedsiębiorstwa oraz charakteru prowadzonej działalności,

  • podażowo - popytowej analizy rynku, na którym działa dany przedsiębiorca,

  • proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa,

  • analizy przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy,

  • opisu i przeglądu proponowanych zmian restrukturyzacyjnych oraz ich przewidywanych kosztów,

  • wskazania ewentualnych źródeł dodatkowego finansowania oraz możliwości wykorzystania kapitału przedsiębiorcy w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli,

  • opisu otrzymanej lub wnioskowanej pomocy publicznej,

  • przynajmniej dwóch prognoz wartości zysków i strat na najbliższe 5 lat prowadzenia działalności,

  • a także harmonogramu wdrażania poszczególnych środków naprawczych.

Na podstawie tak przygotowanego dokumentu opierać się będzie całe dalsze postępowanie. To właśnie ten plan ma jasno przedstawić wierzycielom możliwości naprawcze przewidziane dla dłużnika, a tym samym ich szansę na odzyskanie przysługujących im wierzytelności.

Im lepiej zostaną więc przygotowane zarówno wstępny jak i właściwy plan restrukturyzacyjny zależeć więc będzie to czy dojdzie w ogóle do zawarcia układu. Zazwyczaj tylko zawarcie takiego porozumienia pozwoli spłacić długi, zredukować ich wysokość, a przede wszystkim pozwoli na uniknięcie bankructwa i likwidacji firmy. Postępowanie restrukturyzacyjne niejednokrotnie może stać się nową szansą dla przedsiębiorcy, a dobry plan restrukturyzacyjny jest najważniejszym narzędziem, aby to osiągnąć.

Tomasz Rabczyński

34 wyświetlenia0 komentarz

Informacja RODO

Współadministratorami Państwa danych osobowych są Kancelaria Radcy Prawnego -Tomasza Rabczyńskiego z siedzibą w Poznaniu (61-819), przy ul. Taczaka 24 lok. 105 oraz Kancelaria Radcy Prawnego – Jakuba Wasilewskiego z siedzibą w Starych Babicach (05-082) przy ul. Izabelińskiej 81 „O” lok. 2. Państwa dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratorów i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a dłużej jedynie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń względem administratora. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sposobu przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia. Żądania powyższe mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego jak też pocztą tradycyjną na adresy administratorów. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

©2020 RW LAW Wasilewski & Rabczyński. Proudly created with Wix.com